රැකියා ලක්ෂයක් ලබා දීම වැඩසටහන යටතේ පුහුණු තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවයි

ජනවාරි 20, 2020
 
 රැකියා ලක්ෂයක් (100,000) ලබා දීම වැඩසටහන යටතේ පුහුණු තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවයි.

රට හදන ''සෞභාග්‍යයේ දැක්ම'' ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය අනුව ''දිළිඳු බවින් තොර ශ්‍රි ලංකාවක් බිහි කිරිම '' සංකල්පය යටතේ,එක් තිරසාර හා ප්‍රධාන උපාය මාර්ගයක් වශයෙන් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල සිටින, අවම අධ්‍යාපන සුදුකම් සහිත සාමාජිකයන්ට, විධිමත් වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා දීමෙන් පසු රජයේ ස්ථිර රැකියාවක් ලබා දීමට මෙහිදී අවධානයට යොමු වී තිබේ.

මේ සඳහා පිහිටුවා ඇති බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බලකා දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් විධිමත් ක්‍රමවේදයකට හඳුනාගන්නා රැකියා ලාභීන්ට මාස හය (06) ක රැකියා පුහු‍ණුවක් ලබා දෙන අතර තම ප්‍රදේශවල පවතින රැකියා අවස්ථාවලට ගැලපෙන වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා දීම මෙහි අරමුණ වී තිබේ.

මෙහි සුදුසුකම් ලෙස
1. අ.පො.ස (සා.පෙළ) සමත්විමේ මට්ටමට වඩා පහළ අධ්‍යාපන මටිටමේ සුදුසුකම් සහිතව වීම
2. අයදුම්පත් කැඳවනු ලබන අවසන් දිනට යවයස අවරුදු 18 -40 ට නොවැඩි විය යුතුය
3. සමෘද්ධී සහනාධාර ලැබිමට සුදුසු එහෙත් නොලැබෙන පුවලක රැකියා විරහිත සාමාජිකයකුවිම හෝ
4. සමාද්ධී සහනාධාර ලැබිමට සුදුසු එහෙත් නොලැබෙන පවුලක රැකියා විරහිත සාමාජිකයකුවීම හෝ
5. වයස්ගත‍,රෝගාතුර දෙමාපියන් හෝ ආබාධිත සාමාජිකයන් සිටින පවුලක රැකියාවක් නොමැති සාමාජිකයකු වීම
6. අයඳුම් කරන ප්‍රදේශයේ ස්ථිර පදිංචිකරුවෙකුවීම

පුහුණුව සඳහා තෝරා ගැනිම

1. එක් පවුලකින් ඉහත අංක 1 හි සඳහන් සුදුකම් සපුරා ඇති එක් ඉල්ලුම්කරුවෙකු ගැන පමණක් සලකා බලනු ලැබේ.
2. අයඳුම්කරුවන් පදිංචි ගම් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල පවතින රැකියා අවස්ථා සහ අයඳුම්කරුවන් ඉල්ලා ඇති පුහුණු ක්ෂේත්‍ර සියල්ලම සැලකිල්ලට ගෙන අදාළ
වෘත්තීය පුහුණුව තීරණය කරනු ලැබේ.
3. තමා පදිංචි ප්‍ර දේශ තුළ හෝ ආසන්න ප්‍ර දේශවල ඇති පුහුණු මධ්‍යස්ථානවල දී මෙම පුහුණු සිදු කරනු ලැබේ
4. සාර්ථක පුහුණුවකින් පසු පදංචි ප්‍ර දේ‍්ශයේ හෝ ආසන්න ප්‍ර දේශවල රැකියාවල නිරත කරනු ලැබේ.

වැටුප් හා දිමනා

මාස හය(06) ක අඛණ්ඩ පුහුණු කාලය තුළ මසකට රුපියල් 22500ක දිමනාවක් ගෙවනු ලැබේ. සාර්ථක පුහුණුවිමකින් පසුව තමාට ලැබෙන ක්ෂේත්‍රයට අදාළව,තමාගේ ස්ථිර පදිංචි ප්‍රාද්ශය තුළ රජයේ අනුමත ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන (PL 1) රජයේ ස්ථීර තනතුරකට පත්විමට පුහුණුලාභින්ට අවස්ථා ලැබේ.

වසර 10ක සතුටුදායක අඛණ්ඩ සේවා කාලයක් සපුරාලිමෙන් පසුව රජයේ විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම ලැබේ.

ක්ෂේත්‍ර 25ක් ඔස්සේ පුහුණුවිම් ලබා දෙන අතර අදාළ ප්‍ර දේශය ලේකම් කාර්යාලයෙන් අදාළ අයඳුපතක් ලබා ගත හැකි අතර,සම්පුර්ණ කරන ලද අයඳුම්පත 2020 ජනවාරි 15 දින හෝ ඊට පෙර ඔබ පදිංචි ග්‍රාම සේවා වසමේ ග්‍රාම නිලධාරි වෙත භාර දිය යුතු වේ.

news &Events

නිදහස් දින සැමරුම 2020

07 February 2020
 නිදහස් දින සැමරුම 2020

ජාතික නිදහස් දින සැමරුමට සමගාමීව ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය නිදහස් දින සැමරුම, ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඩී පී ජී රේණුකා මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කාර්යාලයීය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ...එයට සමගාමීව කාර්යාල පරිශ්‍රය තුල පලතුරු පැල රෝපනය...

2020 NEW YEAR

07 February 2020
2020 NEW YEAR

ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඩී පී ජී රේණුකා මැතිණිය ප්‍රධාන සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය ගොඩකවෙල කොට්ඨාසයේ විහාරස්ථානයන්හි ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් මහජන සේවයට කැපවෙන බවට ප්‍රතිඥා දෙමින්, 2020 වර්ෂය සදහා රාජකාරි ආරම්භ...

The new Samurdhi beneficiaries receiving certificates

11 July 2019
The new Samurdhi beneficiaries receiving certificates

The new Samurdhi beneficiaries receiving certificates were held at the Rahula National School Auditorium at Godakawela on 03rd and 04th july 2019 under the patronage of Hon. Hesha Withanage, Co-Chairman...

Roti Dansala

19 June 2019
Roti Dansala

The Poson Roti Dansala organized by the Godakawela Development Officers' Ekamuthu Welfare Society was held successfully with the participation of a large number of people throughout the day.

« »
Scroll To Top